Volňásek

VAŠE ZÁBAVA VE VOLNÉM ČASE

Každý den

Centrum volného času Volňásek nabízí dětem, mládeži a dospělým širokou nabídku zájmových aktivit 
- pohybových a sportovních, tvořivých a kreativních, či hudebních. Během roku pořádáme různé akce pro děti, jako například Drakiádu, Rodinný xboj, vyrábění adventních věnečků, Den Země, Dětský den 
a v neposlední řadě letní tábory.

Přijďte si za námi vy i vaše děti zpříjemnit den, odpočinout si od školy či práce, setkávat se s kamarády
a trávit svůj čas aktivně.

JSME TADY PRO VÁS

již od roku 2004

Centrum volného času Vrbátky vzniklo v roce 2004. Cílem bylo vytvořit místo, kde by děti mohly bezpečně a aktivně trávit svůj volný čas, což se také podařilo. Od doby založení centra uplynulo již více jak 14 let. Během té doby se mnoho věcí změnilo. Prostřídalo se několik vedoucích CVČ. Přibyly kroužky. Rozšířilo se pořádání akcí. Začaly se pořádat tábory. To zásadní je ale neměnné, a to, že vše co děláme, děláme pro děti a s láskou! Přestože Volňásek se věnuje i dospělým, klíčovou skupinou jsou děti a mládež a těm je také věnováno nejvíce pozornosti. 

Snažíme se, aby se zde pro každého našlo něco, a proto se také rok od roku rozšiřuje nabídka kroužků a akcí pořádaných během celého roku. Přestože nabídka činnosí a aktivit nezastupuje veškeré spektrum možnosti, stále se o to snažíme a postupně nabídku rozšiřujeme. 

Budeme rádi, pokud nám sami dáte podněty na kroužky či akce, o které by byl zájem, či případně pokud by někdo sám chtěl otevřít nějakou zájmovou činnost a vést ji, nebojte se ozvat. Budeme jen rádi. Kontaktovat nás můžete na cvc-vrbatky@seznam.cz. 

Jsme tady pro vás, již od roku 2004 a jsme tady pro Vás rádi!

Děti i dospělí

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT 

A SPOLEČNĚ SI UŽÍT LEGRACI, 

NĚCO SE NAUČIT 

A POZNAT NOVÉ KAMARÁDY.

Přijďte se podívat do kroužku na první hodinu a až poté se rozhodnete, zda vaše dítko bude mít zájem kroužek navštěvovat.

Přihlášení je jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku a zaplatit každý měsíc  poplatek.

A kde najít přihlášku? Od tohoto loňského roku je možné se přihlašovat online anebo klasicky papírovou formou přihlášky, kterou naleznete ke stažení zde či na nástěnce v CVČ. Odevzdávat vytištěné přihlášky pak můžete buď do schránky u nástěnky v budově CVČ, vedoucí CVČ Ivetě Rohovské a nebo danému vedoucímu kroužku.

Tak se za námi přijďte podívat.

Těšíme se na Vás!